top of page

Utbildningar/Trainings

Här listar jag alla utbildningar som jag håller och planerar att hålla i framtiden. För mer information om utbildningarna så kan du kontakta mig eller klicka dig vidare på länkarna vid respektive utbildning. 

Schema

Core-Training

Internationell med start i Portugal
2024-2027

Denna 3-åriga utbildning hålls tillsammans med Julie Cochrane (tränare i Australien) och Jon Frederickson (stort ansvarig för spridandet av ISTDP ut i världen). Grupperna kommer träffas fysiskt några gånger per år med deltagandet kan vara helt via internet. 

Mer information

Pre-Core

Norrköping

VT 2024

Introduktionskurs till ISTDP på 3 dagar. Kursen går igenom teori, rollspel och videomaterial för att som kliniker kunna skapa och upprätthålla fokus, reglera ångest samt ta itu med försvar som hindrar terapeutisk process. 

Kursen är ett krav för att kunna genomgå Core-utbildningen.

Mer info kommer snart

Workshop

Australien (via Zoom)

Lördag 29/6 - 2024

I denna workshop kommer jag demonstrera hur ISTDP används i arbetet med PTSD ifrån krig och hur vi kan förstå patienternas signaler för att bäst hjälpa de ut ur det ständiga krig de fortfarande upplever. 

Mer information kommer snart

Core-Training

Umeå
2023-2026 (Pågående)

Core-Training

Region Östergötland

2021-2024 (Pågående)

3-årig Core-utbildning som hålls tillsammans med ISTDP-tränare och Leg. Psykolog Sandra Ringarp.

3-årig Core-utbildning som erbjöds i samarbete med Region Östergötland och svenska ISTDP Institutet för Regionens terapeuter. 

bottom of page