top of page
Two Dried Leaves

VÄLKOMMEN TILL
LEG. PSYKOLOG
JOHANNES ERMAGAN

Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP)

Om du besväras av psykiska symtom som depression, ångest, självkritik, psykosomatiska reaktioner och/eller har svårigheter i relationer kan psykoterapi vara en bra väg till att återta kontrollen i livet och över sina svårigheter. Kanske har du redan provat terapi och inte uppnått de mål du önskat för dig själv eller önskar fortsätta ett tidigare arbete. 


Jag arbetar med något som kallas affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi, mer specifikt Intensive Short-Term Psychodynamic Psychotherapy (ISTDP), som är en integrativ behandlingsmodell baserad på modern psykodynamisk teori och metod, forskning om affekter och anknytning samt principer hämtade från inlärningspsykologi.

En upplevelsebaserad psykoterapi som jobbar för att hjälpa personer uppleva sina sanna känslor i livet och hjälpa till med att uppmärksamma de hinder som begränsar personen ifrån att fungera optimalt. 

Hem: Välkommen
Dekorativa torkade växter

INTENSIVE SHORT-TERM DYNAMIC PSYCHOTHERAPY (ISTDP)

Lär dig mer om terapin

ISTDP har ett känslomässigt fokuserat tillvägagångssätt baserat på psykodynamisk teori med tekniker utformade för att förtydliga den terapeutiska processen från stund till stund, så att långvariga förändringar kan uppnås under kortare perioder än med traditionell psykodynamisk terapi. Med andra ord ska vi tillsammans alltid jobba för  full förståelse för det problem som du önskar hjälp med. Skapa klarhet och insikt i dina styrkor och svårigheterna som leder till förändring och att vi alltid har genuin och rak kommunikation i detta. 

Metoden utvecklades av Dr. Habib Davanloo i Kanada. Dr. Davanloo var en pionjär i sitt fält då han var den första som använde sig av videoinspelning för att undersöka de terapeutiska processerna istället för enbart terapeutens anteckningar.

För att säkerställa ett gott arbete använder jag mig utav videoinspelning av sessionerna. Detta för att kunna få handledning i mitt patientarbete, något som forskning tydligt pekat ut har ett starkt samband med goda behandlingsresultat. Materialet hanteras enligt de sekretesslagar som jag arbetar under.

Självklart är videoinspelning frivilligt men starkt rekommenderat.

Mängden text för att förklara något så komplext som ett möte mellan två människor går inte att mätta. 

Det bästa sättet att veta om terapin är verksam för just dig är att testa och uppleva det själv. 

Önskar du läsa mer om forskningsstöd för metoden är du välkommen att klicka på länken nedan. 

Hem: Om terapi

VAD JAG ERBJUDER

Personlig omsorg och vägledning

År 2019 öppnade jag dörren till mitt samtalsrum med målsättningen att erbjuda privatpersoner i Norrköping välfungerande och effektiva psykoterapeutiska behandlingar för att främja psykisk hälsa. Jag har gedigen erfarenhet ifrån vuxenpsykiatri vilket har gett mig en bredd och förmåga att möta upp alla olika sorters människor och problem. Oavsett om du letar efter rådgivning eller om du behöver professionell hjälp för att övervinna en traumatiskt upplevelse så är ditt välmående min främsta prioritet.

Jag är medlem i Svenska Psykologförbundet och arbetar under Hälso- och sjukvårdslagen samt följer och repsekterar full sekretes.

Jag erbjuder psykoterapi och handledning på både svenska och engelska.

I offer psychotherapy and supervision in both Swedish and English.

Foggy Pier
Ducks Over the Lake
Seagulls

INDIVIDUELL TERAPI

1500 sek för 50 min*

Individuell psykoterapi rekommenderas veckoligen för att snabbare nå dina uppsatta mål men kan också genomföras effektivt varannan vecka.

Självklart styr dina behov och möjligheter omfattningen.

PARTERAPI

2300 sek för 60 min*

Om du och din partner har svårigheter i relationen som upprepar sig och gör det svårt att nå fram till varandra kan parterapi vara vara en plattform att tillsammans arbeta på.

Första samtalet är 90 min

HANDLEDNING

1500 sek (exkl. moms) för 60 min

I handledning är det möjligt att lyfta alla de olika aspekter som du önskar diskutera i ditt arbete för att hjälpa dig med din professionella och personliga utveckling. Önskar du psykoterapeutisk handledning och/eller utbildning kommer du uppmanas att spela in dina sessioner på video för att vi tillsammans ska få en sån tydlig bild av de frågor du önskar lyfta.

Jag erbjuder alla tjänster digitalt via videosamtal. 

*25% moms tillkommer om man är bosatt utanför Sverige

Har du några frågor eller önskar boka tid går det bra att kontakta mig via telefon eller e-post.

Hem: Tjänster

KONTAKT

Johannes Ermagan

Nygatan 93, Norrköping
Östergötlands län

+46 (0) 700-47 04 29

  • LinkedIn
Hem: Kontakt
bottom of page