top of page

INTENSIVE SHORT-TERM DYNAMIC PSYCHOTHERAPY (ISTDP)

Om du besväras av psykiska symtom som depression, ångest, självkritik och skam, psykosomatiska reaktioner och/eller har svårigheter i relationer kan psykoterapi vara en bra väg till att återta kontrollen i livet och över sina svårigheter. 

Främja psykisk hälsa

Långvariga förändringar

Svenska & English

Mina Tjänster

Individuell terapi

INDIVIDUELL TERAPI

För dig som söker hjälp med ihållande eller återkommande besvär och mönster som upprepar sig igenom livet som du önskar kontroll över. 

Läs mer > 

Parterapi

PARTERAPI

För er som i relationen har stött på konflikter och vägskäl där kommunikationen inte fungerar eller räcker till och önskar en plattform för att mötas på igen.

 

Läs mer > 

Handledning

HANDLEDNING

För dig som yrkesverksam psykolog eller psykoterapeut som önskar psykoterapeutisk handledning för att utveckla dig själv och ditt arbete. 

Läs mer > 

ISTDP

ISTDP är en integrativ behandlingsmodell baserad på modern psykodynamisk teori och metod, forskning om affekter och anknytning samt principer hämtade från inlärningspsykologi.

En upplevelsebaserad psykoterapi som jobbar för att hjälpa personer uppleva sina sanna känslor i livet och hjälpa till med att uppmärksamma de hinder som begränsar personen ifrån att fungera optimalt. 

ISTDP har ett känslomässigt fokuserat tillvägagångssätt baserat på psykodynamisk teori med tekniker utformade för att förtydliga den terapeutiska processen från stund till stund, så att långvariga förändringar kan uppnås under kortare perioder än med traditionell psykodynamisk terapi. Med andra ord ska vi tillsammans alltid jobba för  full förståelse för det problem som du önskar hjälp med. Skapa klarhet och insikt i dina styrkor och svårigheterna som leder till förändring och att vi alltid har genuin och rak kommunikation i detta. 

Vad jag erbjuder

År 2019 öppnade jag dörren till mitt samtalsrum med målsättningen att erbjuda privatpersoner i Norrköping välfungerande och effektiva psykoterapeutiska behandlingar för att främja psykisk hälsa. Jag har gedigen erfarenhet ifrån vuxenpsykiatri vilket har gett mig en bredd och förmåga att möta upp alla olika sorters människor och problem. Oavsett om du söker professionell hjälp för att övervinna en traumatiskt upplevelse eller ett mindre avgränsat problem så är ditt välmående min främsta prioritet.

Jag är medlem i Svenska Psykologförbundet och arbetar under Hälso- och sjukvårdslagen samt följer och respekterar full sekretess.

Jag erbjuder psykoterapi och handledning på både svenska och engelska.

I offer psychotherapy and supervision in both Swedish and English.

Individuell terapi

Individuell psykoterapi

1600 sek för 50 min*

Individuell psykoterapi rekommenderas veckovisa sessioner för snabbare resultat men kan också genomföras effektivt varannan vecka. Självklart styr dina behov och möjligheter omfattningen.

 

För första samtalet rekommenderas 90 min

Parterapi

Parterapi

2500 sek för 90 min*

 

Om du och din partner har svårigheter i relationen som upprepar sig och gör det svårt att nå fram till varandra kan parterapi vara en plattform att tillsammans arbeta på.

Handledning

Handledning

1800 sek (exkl. moms) för 50 min

 

I handledning är det möjligt att lyfta alla olika aspekter som du önskar diskutera i ditt arbete för att hjälpa dig med din professionella och personliga utveckling. Handledningen använder videoinspelade sessioner för att effektivisera arbetet. 

*25% moms tillkommer om man är bosatt utanför Sverige

Jag erbjuder också alla tjänster digitalt

ROlogo-pa uppdrag av RO-antracit-[RGB].png

Om du varit med om en omskakande/traumatisk händelse och behöver stöd och terapi rekommenderar jag att i första hand kontakta din hemförsäkring för att se övermöjligheterna att få terapi finansierat därifrån. Det brukar vanligtvis ingå 10 sessioner kristerapi i hemförsäkringen.

För att säkerställa ett gott arbete använder jag mig utav videoinspelning av sessionerna. Detta för att kunna granska och kontinuerligt utvärdera mitt arbete samt få handledning i mitt patientarbete, något som forskning tydligt pekat ut har ett starkt samband med goda behandlingsresultat. Materialet hanteras enligt de sekretesslagar som jag arbetar under.

Självklart är videoinspelning frivilligt men starkt rekommenderat.

Kontakt

Johannes Ermagan

+46 (0) 700-47 04 29

j.ermagan@gmail.com

Kristinagatan 26C, Norrköping

Östergötlands län

  • LinkedIn
bottom of page